Henvendelse i receptionen bedes undgået, hvis henvendelsen kan klares telefonisk eller elektronisk.